transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A 37-50 year follow-up of the Gothenburg multiple sclerosis cohort

Författare och institution:
B Skoog (-); Björn Runmarker (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Oluf Andersen (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Multiple sclerosis, ( 10 (suppl) ) s. S156
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
97534
Posten skapad:
2009-09-07 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007