transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alcohol use and alcohol consumption-related problems in rural vietnam: An epidemiological survey using AUDIT

Författare och institution:
Kim Bao Giang (-); Peter Allebeck (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Fredrik Spak (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Hoang Van Minh (-); Truong Viet Dzung (-)
Publicerad i:
Substance Use & Misuse, 43 ( 3-4 ) s. 481-495
ISSN:
1082-6084
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
use disorders, gender-differences, prevalence, drinking, population, risk, identification, emergency, health, care
Postens nummer:
97531
Posten skapad:
2009-09-07 13:52
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007