transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sense of coherence as well as social support and network as perceived by patients with a suspected or manifest myocardial infarction: a short-term follow-up study

Författare och institution:
Amir Baigi (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Cathrine Hildingh (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Helen Virdhall (-); Bengt Fridlund (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Clinical Rehabilitation, 22 ( 7 ) s. 646-652
ISSN:
0269-2155
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
quality-of-life, coronary-heart-disease, swedish women, style changes, experiences, time, population, stress, health, scale
Postens nummer:
97520
Posten skapad:
2009-09-07 13:28
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007