transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of motion in the cervico-thoracic spine in patients with subacute whiplash-associated disorders

Författare och institution:
Lina Bunketorp Käll (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Journal of Rehabilitation Medicine, 40 ( 6 ) s. 418-425
ISSN:
1650-1977
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Idrottsforskning
Nyckelord:
neck-shoulder pain, segmental flexion mobility, cervical-spine, lumbar spine, clinical method, sagittal plane, injury, range, reliability, model
Postens nummer:
97519
Posten skapad:
2009-09-07 13:26
Posten ändrad:
2010-02-25 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007