transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recruitment and activation of natural killer cells in vitro by a human dendritic cell vaccine

Författare och institution:
Karin Gustafsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Madeleine Ingelsten (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Linda Bergqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jenny Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Bengt A. Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Alex Karlsson-Parra (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Cancer Research, 68 ( 14 ) s. 5965-5971
ISSN:
0008-5472
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
cd8(+) t-cells, lymph-nodes, nk cells, ifn-gamma, listeria-monocytogenes, chemokine receptors, accessory function, interferon-gamma, helper-cells, induction
Postens nummer:
97484
Posten skapad:
2009-09-07 10:58
Posten ändrad:
2010-11-05 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007