transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förnuftets logik - tillit och tusenfotingar

Författare och institution:
Martin Kaså (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Vetenskapsfestivalen, Nordstan, Göteborg, 2008-04-18,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Föredraget presenterar ett argument för att (idealiserade) beslutsfattare i interaktion med sina likar kan straffas för sin kombination av perfekt kunskap och strategiskt tänkande. Detta tycks vara en logisk konsekvens av en grundläggande spelteoretisk modell för rationellt beslutsfattande. Spelarna kan räddas av tillit, men vilken plats har detta fenomen inom rationalitetens ram?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
spelteori, baklängesinduktion, tillit
Ytterligare information:
Publicerad under namnet "Martin Kaså Palmé"
Postens nummer:
97483
Posten skapad:
2009-09-07 10:58
Posten ändrad:
2010-03-03 16:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007