transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rearrangement and allelic imbalance on chromosome 5 leads to homozygous deletions in the CDKN2A/2B tumor suppressor gene region in rat endometrial cancer

Författare och institution:
Tatjana Adamovic (-); Ahmad Hamta (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, genetik); Leyla Roshani (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Xuchun Lü (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Dan Rohme (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Khalil Helou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Karin Klinga-Levan (-); Göran Levan (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, genetik)
Publicerad i:
Cancer Genetics and Cytogenetics, 184 ( 1 ) s. 9-21
ISSN:
0165-4608
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
cell lines, p16(ink4a), model, susceptibility, hybridization, inactivation, carcinomas, expression, p15(ink4b), ink4a/arf
Postens nummer:
97481
Posten skapad:
2009-09-07 10:43
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007