transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recurrent gene amplifications in human type I endometrial adenocarcinoma detected by fluorescence in situ hybridization

Författare och institution:
Emma Samuelson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Kristina Levan (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Tatjana Adamovic (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Göran Levan (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); György Horvath (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Cancer Genetics and Cytogenetics, 181 ( 1 ) s. 25-30
ISSN:
0165-4608
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
comparative genomic hybridization, breast-cancer, identification, polymorphisms, chromosome-4, carcinomas, expression, syndecan-1, oncogene, cells
Postens nummer:
97472
Posten skapad:
2009-09-07 10:28
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007