transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interstitial lung disease in polymyositis and dermatomyositis: Longitudinal evaluation by pulmonary function and radiology

Författare och institution:
Maryam Fathi (-); Jenny Vikgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Marianne Boijsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Ulf Tylén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Lennart Jorfeldt (-); Göran Tornling (-); Ingrid E. Lundberg (-)
Publicerad i:
Arthritis & Rheumatism-Arthritis Care & Research, 59 ( 5 ) s. 677-685
ISSN:
0004-3591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
sequential evaluation, fibrosing alveolitis, computed-tomography, systemic-sclerosis, ct, involvement, myopathies, pneumonia
Postens nummer:
97437
Posten skapad:
2009-09-07 08:16
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007