transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett forum för framtidsbedömning i 1980-talets Sverige.

Rapport till Framtidskommittén. Att studera framtiden. SOU 1986:34 del II.

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Antal sidor:
67
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Statens Offentliga Utredningar (SOU)
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1986
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Rapporten gör en genomgång av metoder för framtidsstudier och sätter dem in i sina sammanhang i både ett vetensapsteoretiskt och ett kritiskt samhällsperspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
framtidsstudier, futurologi, foresight, sociala rörelser, vetenskap, teknik, samhälle
Postens nummer:
97410
Posten skapad:
2009-09-05 16:06
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007