transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bacteria associated with ectomycorrhizas of slash pine (Pinus elliottii) in south-eastern Queensland, Australia

Författare och institution:
Hironari Izumi (-); John W. G. Cairney (-); Ken Killham (-); Edward R.B. Moore (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ian J. Alexander (-); Ian C. Anderson (-)
Publicerad i:
Fems Microbiology Letters, 282 ( 2 ) s. 196-204
ISSN:
0378-1097
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bacterial communities associated with ectomycorrhizal and uncolonized roots of Pinus elliottii (slash pine) collected from a plantation in south-east Queensland, Australia, were investigated, using cultivation-dependent and -independent methods. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analysis of 16S rRNA gene PCR products obtained using a cultivation-independent approach revealed that bacterial communities associated with ectomycorrhizal root tips differed significantly from those associated with roots uncolonized by ectomycorrhizal fungi. DGGE analysis of cultivable bacterial communities revealed no significant difference between ectomycorrhizal and uncolonized roots. Neither analytical approach revealed significant differences between the bacterial communities associated with ectomycorrhizal roots colonized by a Suillus sp. or an Atheliaceae taxon. Cloned bacterial 16S rRNA genes revealed sequence types closely related with that of Burkholderia phenazinium, common in both ectomycorrhizal-colonized and -uncolonized roots, while sequence types most similar to the potentially phyopathogenic bacteria Burkholderia andropogonis and Pantoea ananatis were only detected in ectomycorrhizal roots. These results highlight the possibility of global movement of microorganisms, including putative pathogens, as a result of the introduction of exotic pine plantations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
endobacteria, exotic plantation, ectomycorrhizas, Burkholderia, pine
Postens nummer:
97396
Posten skapad:
2009-09-04 16:18
Posten ändrad:
2010-01-21 20:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007