transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjecentrerat perspektiv på arbetsterapeutisk intervention och utvärdering

Författare och institution:
Gunilla Forsberg-Wärleby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
AT-forum 6-8 maj. Stockholm. Sverige,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
Nyckelord:
occupational therapy, family-centered, rehabilitation
Postens nummer:
97390
Posten skapad:
2009-09-04 15:10
Posten ändrad:
2009-09-04 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007