transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are adjunctive markers useful in routine cervical cancer screening? Application of p16(INK4a) and HPV-PCR on ThinPrep samples with histological follow-up

Författare och institution:
D. Schledermann (-); B. T. Andersen (-); K. Bisgaard (-); M. Dohse (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); D. Ejersbo (-); B. Hoelund (-); Peter Horal (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Magnus Lindh (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Walter Ryd (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Diagnostic Cytopathology, 36 ( 7 ) s. 453-459
ISSN:
8755-1039
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
Nyckelord:
liquid-based cytology, human-papillomavirus dna, atypical squamous-cells, ascus-lsil triage, intraepithelial neoplasia, undetermined significance, papanicolaou smears, uterine cervix, pap-smears, grade
Postens nummer:
97384
Posten skapad:
2009-09-04 15:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007