transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

European regulatory agencies should employ full time statisticians

Författare och institution:
Sara Hughes (-); Oliver Keene (-); Nigel Howitt (-); Kit Roes (-); Deborah Ashby (-); Mohan Beltangady (-); Sheila M. Bird (-); Catherine Burton (-); Marc Buyse (-); Simon Day (-); Peter van Ewijk (-); Chrissie Fletcher (-); Andrew P. Grieve (-); Christiane Guinot (-); David J. Hand (-); Rob Hemmings (-); D. Holt (-); Ludwig Hothorn (-); Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Niels Keiding (-); Pasi Korhonen (-); Emmanuel Lesaffre (-); John A. Lewis (-); Geert Molenberghs (-); Norbert Neumann (-); Klaus Juel Olsen (-); Gonnie van Osta (-); Stuart Pocock (-); Frank Rockhold (-); Andrea Rossi (-); Stephen Senn (-); Theo Stijnen (-); Michael Vaeth (-); Stig Johan Wiklund (-); Josephine Wolfram (-)
Publicerad i:
British Medical Journal, 336 ( 7638 ) s. 250-250
ISSN:
0959-8146
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
97380
Posten skapad:
2009-09-04 14:46
Posten ändrad:
2014-12-09 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007