transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No evidence of sex differences in heritability of irritable bowel syndrome in Swedish twins

Författare och institution:
Pia Svedberg (-); Saga Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Mari-Ann Wallander (-); Nancy L. Pedersen (-)
Publicerad i:
Twin Research and Human Genetics, 11 ( 2 ) s. 197-203
ISSN:
1832-4274
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
symptoms, registry
Postens nummer:
97372
Posten skapad:
2009-09-04 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007