transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relationship between AMPK and the transcriptional balance of clock-related genes in skeletal muscle

Författare och institution:
Elaine Vieira (-); Elisabeth C. Nilsson (-); Annika Nerstedt (-); Mattias Ormestad (-); Yun Chau Long (-); Pablo M. Garcia-Roves (-); Juleen R. Zierath (-); Margit Mahlapuu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 295 ( 5 ) s. E1032-E1037
ISSN:
0193-1849
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
protein-kinase activation, metabolic syndrome, circadian clock, lipid-metabolism, in-vivo, glucose, rats, gluconeogenesis, identification, oscillators
Postens nummer:
97361
Posten skapad:
2009-09-04 14:11
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007