transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nurses' working life under restructuring

Författare och institution:
Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Houtsonen, J. & Wärvik, G-B. (Eds): EUROPEAN NURSES’ LIFE AND WORK UNDER RESTRUCTURING, s. 29-58
ISBN:
978-90-8790-980-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A comparative study of nurses' work and life in Finland, Ireland and Sweden. It is based on surveys to 3 300 nurses. In the study we show how the system world of health care is interacting with the professional life world of nurses. This includes differences in control and authority in working life.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
international comparisons, professions, nursing, restructuring
Postens nummer:
97340
Posten skapad:
2009-09-04 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007