transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of modifying and veneering the surface of ceramic abutments on cellular attachment and proliferation

Författare och institution:
Kamal Mustafa (-); Ann Wennerberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi & Institutionen för odontologi); Kristina Arvidson (-); Edvard Berger Messelt (-); Per Haag (-); Stig Karlsson (-)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Research, 19 ( 11 ) s. 1178-1187
ISSN:
0905-7161
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
human oral fibroblasts, in-vivo, implant abutments, titanium surfaces, pure titanium, topography, roughness, adhesion, plaque, behavior
Postens nummer:
97308
Posten skapad:
2009-09-04 08:50
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007