transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction

Författare och institution:
Jarmo Houtsonen (-); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Jarmo Houtsonen & Gun-Britt Wärvik (eds). European Nurses' Work and Life under Restructuring, s. 13
ISBN:
978-90-8790-980-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
health care restructuring, nurses
Postens nummer:
97297
Posten skapad:
2009-09-03 18:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007