transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Folkhögskolan och folkbildningsreformen 1991 i backspegeln

Författare och institution:
Caroline Runesdotter (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
B. Gustavsson; G. Andersdotter; L. Sjöman (Red.), Folkhögskolabs praktiker i förändring., s. 273-291
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Folkhögskola
Postens nummer:
97278
Posten skapad:
2009-09-03 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007