transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporary implant-supported prosthesis for immediate loading according to a chair-side concept: Technical note and results from 37 consecutive cases

Författare och institution:
Pär-Olov Östman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Mats Hellman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Lars Sennerby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Ann Wennerberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Clinical Implant Dentistry and Related Research, 10 ( 2 ) s. 71-77
ISSN:
1523-0899
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
fixed mandibular reconstructions, functional strain
Postens nummer:
97277
Posten skapad:
2009-09-03 15:06
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007