transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diagnosis, screening and treatment of root resorption in orthodontic practices in Greece and Sweden

Författare och institution:
Dimitrios Makedonas (Institutionen för odontologi); Ken Hansen (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Angle Orthodontist, 78 ( 2 ) s. 248-253
ISSN:
0003-3219
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
intrusion, incisors
Postens nummer:
97259
Posten skapad:
2009-09-03 14:04
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007