transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Histological and biomechanical evaluation of phosphorylcholine-coated titanium implants

Författare och institution:
Cristiano Susin (-); Mohammed Qahash (-); Jan Hall (-); Lars Sennerby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Ulf M. E. Wikesjoe (-)
Publicerad i:
Journal of Clinical Periodontology, 35 ( 3 ) s. 270-275
ISSN:
0303-6979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Nyckelord:
inflammatory response, phospholipid polymers, grinding technique, bone-formation, oral implants, in-vitro, model, osseointegration, surfaces, defects
Postens nummer:
97256
Posten skapad:
2009-09-03 14:02
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007