transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marknadshandel, mellanrum och kulturell dramatik.

Författare och institution:
Magdalena Petersson McIntyre (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Saltzman, Katarina (red.) Mellanrummens möjligheter. Studier av föränderliga landskap, s. 93-128
ISBN:
978-91-7061-064-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
marknadshandel; konsumtion
Postens nummer:
97247
Posten skapad:
2009-09-03 13:41
Posten ändrad:
2013-07-08 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007