transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nedslag i konsumtionskulturen

Författare och institution:
Ulrika Holmberg (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen); Magdalena Petersson McIntyre (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Maria Brodin (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Marcus Gianneschi (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Sören Holmberg och Lennart Weibull (red.) Svensk höst. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle., s. 77-92
ISBN:
978-91-89673-16-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
konsumtionskultur; konsumtion
Postens nummer:
97244
Posten skapad:
2009-09-03 13:38
Posten ändrad:
2013-06-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007