transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Translation and Australian validation of the spinal cord lesion-related coping strategies and emotional wellbeing questionnaires

Författare och institution:
C. E. Migliorini (-); Magnus Lundgren Elfström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); B. J. Tonge (-)
Publicerad i:
Spinal Cord, 46 ( 10 ) s. 690-695
ISSN:
1362-4393
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
injury, depression, life
Postens nummer:
97226
Posten skapad:
2009-09-03 09:56
Posten ändrad:
2010-11-04 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007