transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevated Ras/protein kinase A activity in Saccharomyces cerevisiae reduces proliferation rate and lifespan by two different reactive oxygen species-dependent routes

Författare och institution:
Lydie Hlavata (-); Laurence Nachin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Petr Jezek (-); Thomas Nyström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Aging Cell, 7 ( 2 ) s. 148-157
ISSN:
1474-9718
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Nyckelord:
adenine-nucleotide translocase, permeability transition pore, activated protein-kinase, glutamine-synthetase, adp/atp translocator, escherichia-coli, stress-response, oncogenic ras, yeast, growth
Postens nummer:
97209
Posten skapad:
2009-09-03 08:31
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007