transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variance differences in reading achievement at classroom and individual level in 24 countries.

Författare och institution:
Yang Yang (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Journal of of Nordic Educational Research, 18 ( 4 ) s. 165-175
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
Postens nummer:
97201
Posten skapad:
2009-09-02 22:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007