transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of Segregation in Swedish Compulsory Schools: Growth Curve Models of Educational Achievement, SES and Ethnicity.

Författare och institution:
Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
the European Conference on Educational Research (ECER 2009), Vienna, Austria.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
97199
Posten skapad:
2009-09-02 22:20
Posten ändrad:
2009-09-02 22:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007