transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Non-linear structural Equation Modeling: an analysis of Reading Literacy Data in Sweden

Författare och institution:
Fan Yang Wallentin (-); Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
T. Teo & M. S. Khine (Eds), Structural Equation Modeling in Educational Research: Concepts and Applications. , s. 317-328
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sense Publishers
Förlagsort:
Rotterdam, the Netherlands
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
97195
Posten skapad:
2009-09-02 22:13
Posten ändrad:
2010-01-15 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007