transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiopulmonary Data in Response to 6 Months of Training in Physically Active Adult Patients with Classic Cystic Fibrosis

Författare och institution:
Margareta E Sahlberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Bengt O Eriksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Rune Sixt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Birgitta Strandvik (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Respiration, 76 ( 4 ) s. 413-420
ISSN:
0025-7931
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
randomized controlled-trial, pulmonary-function, menstrual-cycle, exercise capacity, oxygen-uptake, children, performance, strength, program, impairment
Postens nummer:
97188
Posten skapad:
2009-09-02 15:54
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007