transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The development of needs in a group of severely mentally ill - A 10-year follow-up study after the 1995 Swedish mental health care reform

Författare och institution:
Hans Arvidsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43 ( 9 ) s. 705-713
ISSN:
0933-7954
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
quality-of-life, camberwell assessment, illness, people, reliability, services, instrument, validity, sweden
Postens nummer:
97185
Posten skapad:
2009-09-02 15:41
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007