transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From princeps to president? Comparing local political leadership transformation

Författare och institution:
Kristof Steyvers (-); Tomas Bergström (-); Henry Bäck (Förvaltningshögskolan); Marcel Boogers (-); Jose Manuel Ruano De La Fuente (-); Linze Schaap (-)
Publicerad i:
Local Government Studies, 34 ( 2 ) s. 131-146
ISSN:
0300-3930
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
public management, urban leadership, western-europe
Postens nummer:
97181
Posten skapad:
2009-09-02 15:35
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007