transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global diversity of nemerteans (Nemertea) in freshwater

Författare och institution:
Per Sundberg (Zoologiska institutionen); Ray Gibson (-)
Publicerad i:
Hydrobiologia, 595 s. 61-66
ISSN:
0018-8158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
phylum nemertea, phylogenetic-relationships, sequences, morphology, evolution, taxa
Postens nummer:
97173
Posten skapad:
2009-09-02 15:29
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007