transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A novel method for producing electron transparent films of interfaces between cells and biomaterials

Författare och institution:
Hakan Engqvist (-); Fredrik Svahn (-); Tobias Jarmar (-); Rainer Detsch (-); Helmar Mayr (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Guenter Ziegler (-)
Publicerad i:
Journal of Materials Science-Materials in Medicine, 19 ( 1 ) s. 467-470
ISSN:
0957-4530
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
microscopy
Postens nummer:
97158
Posten skapad:
2009-09-02 15:05
Posten ändrad:
2014-01-21 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007