transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thermal, emotional and perceptual evaluations of a park: Cross-cultural and environmental attitude comparisons

Författare och institution:
Igor Knez (-); Sofia Thorsson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Building and Environment, 43 ( 9 ) s. 1483-1490
ISSN:
0360-1323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik ->
Konstruktionsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
Nyckelord:
united-states, urban spaces, comfort, outdoor, places, patterns, behavior, climate, japan, self
Postens nummer:
97157
Posten skapad:
2009-09-02 15:03
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007