transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No further increase of incidence of asthma: Incidence, remission and relapse of adult asthma in Sweden

Författare och institution:
Linda Ekerljung (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Eva Ronmark (-); Kjell Larsson (-); Britt-Marie Sundblad (-); Anders Bjerg (-); Staffan Ahlstedt (-); Sven-Erik Dahlen (-); Bo Lundbäck (Krefting Research Centre)
Publicerad i:
Respiratory Medicine, 102 ( 12 ) s. 1730-1736
ISSN:
0954-6111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Allergologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
obstructive lung-disease, northern sweden, respiratory symptoms, onset asthma, chronic-bronchitis, natural-history, smoking-habits, risk-factors, age, cohort
Postens nummer:
97156
Posten skapad:
2009-09-02 15:02
Posten ändrad:
2012-01-09 17:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007