transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amelioration of myocarditis by statin through inhibiting cross-talk between antigen presenting cells and lymphocytes in rats

Författare och institution:
Jia-lu Wu (-); Shinobu Matsui (-); Zhi-Ping Zong (-); Katsuzo Nishikawa (-); Bao-gui Sun (-); Shogo Katsuda (-); Michael Fu (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 44 ( 6 ) s. 1023-1031
ISSN:
0022-2828
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
anti-b7-1/b7-2 monoclonal-antibodies, experimental autoimmune myocarditis, colony-stimulating factor, necrosis-factor-alpha, cd8(+) t-cells, dendritic cells, in-vivo, coxsackievirus b3, expression, induction
Postens nummer:
97148
Posten skapad:
2009-09-02 14:51
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007