transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to letter regarding article, "Influence of nonfatal hospitalization for heart failure on subsequent mortality in patients with chronic heart failure"

Författare och institution:
Scott D. Solomon (-); Marc A. Pfeffer (-); Stuart Pocock (-); Joanna Marro (-); John J. V. McMurray (-); Christopher B. Granger (-); Salim Yusuf (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); James B. Young (-); Eric Michelson (-)
Publicerad i:
Circulation, 118 ( 1 ) s. E8-E8
ISSN:
0009-7322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
97146
Posten skapad:
2009-09-02 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007