transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Underteoretiserad klassforskning

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
RIG, ( 3 ) s. 150-151
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
klass
Postens nummer:
97136
Posten skapad:
2009-09-02 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007