transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degradation of silicone grease by Grignard reagents: bis(mu-dimethylphenylsilanolato-kappa O-2 : O) bis[bromido(diethylether)magnesium(II)]

Författare och institution:
Anders Lennartson (Institutionen för kemi); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications, 64 s. M8-M9
ISSN:
0108-2701
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi
Nyckelord:
crystal-structures, magnesium, ligands, complex, cores, zn3o4
Postens nummer:
97125
Posten skapad:
2009-09-02 13:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007