transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-Arrangement Among Charge-Stabilized Gold Nanoparticles on a Dithiothreitol Reactivated Octanedithiol Monolayer

Författare och institution:
Anders Lundgren (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Fredrik Bjoerefors (-); Linda G. M. Olofsson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Hans-Björne Elwing (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Nano Letters, 8 ( 11 ) s. 3989-3992
ISSN:
1530-6984
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
Nyckelord:
colloidal lithography, latex-particles, nanometer-scale, ionic-strength, adsorption, surfaces, au(111), deposition, size
Postens nummer:
97123
Posten skapad:
2009-09-02 13:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007