transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Iron, silicate, and light co-limitation of three Southern Ocean diatom species

Författare och institution:
Linn Hoffmann (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); I. Peeken (-); K. Lochte (-)
Publicerad i:
Polar Biology, 31 ( 9 ) s. 1067-1080
ISSN:
0722-4060
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
polar frontal zone, phytoplankton growth, cell-cycle, marine-phytoplankton, uptake kinetics, pacific sector, acid uptake, si cycle, carbon, sea
Postens nummer:
97113
Posten skapad:
2009-09-02 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007