transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sorg och samhällsanalys

Författare och institution:
Lena Martinsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
RIG, ( 1 ) s. 21-23
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
97098
Posten skapad:
2009-09-02 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007