transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical communication by behaviour-guiding olfactory signals

Författare och institution:
Gunnar Bergström (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Chemical Communications, ( 34 ) s. 3959-3979
ISSN:
1359-7345
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
natural odoriferous compounds, spruce bark beetle, ips-typographus coleoptera, male bumble bees, mimetic attractants excitants, capillary gas-chromatography, sawfly neodiprion-sertifer, sexually deceptive orchid, diprion pini hymenoptera, dufour gland secretion
Postens nummer:
97073
Posten skapad:
2009-09-02 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007