transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Growth, Optical Characterization and Modeling of ZnO Nanorods on Si, SiC Microporous Si Structures

Författare och institution:
A. Ferreira da Silva (-); M. V. Castro Meira (-); J A Freitas Jr (-); G Baldissera (-); C. Persson (-); N. Gutman (-); Amir Saar (-); Peter Klason (Institutionen för fysik (GU)); Magnus Willander (-)
Publicerad i:
Tech. Proc. Nanotech 2009, 3 s. 206-209
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Ytterligare information:
Technical Proceedings Vol. 3 Biofuels,Renewable Energy, Coatings, Fluids and Compact Modeling. ISBN 978-1-4398-1784-1 CRC Press, Taylor & Francis Group
Postens nummer:
97072
Posten skapad:
2009-09-02 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007