transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att lära med nedsatt kroppslig funktion

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning. Red. Ann Ahlberg, s. 251–274
ISBN:
978-91-44-05214-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att få en omfattande synnedsättning förändrar i grunden mycket av det tidigare ofta förgivettagna sättet att leva och resulterar i att livet förändras på olika sätt. Samhället erbjuder då rehabiliterande insatser. Den fråga som kan ställas är vilken effekt dessa insatser har samt hur relevanta insatserna är för olika personer. I en tidigare genomförd studie har jag följt personer med synnedsättning som deltagit i rehabilitering via intervjuer och observationer. I det här kapitlet redovisas resultatet från uppföljande intervjuer som genomförts ett antal år i efterhand för att undersöka vilken betydelse rehabiliterande insatser har i ett längre perspektiv. Studien har genomförts med grund i en livsvärldsansats där människan betraktas som aktivt handlande i sin vardagliga livsvärld.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
livsvärld, fenomenologi, synnedsättning, specialpedagogik, lärande, rehabilitering
Postens nummer:
97047
Posten skapad:
2009-09-01 23:20
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007