transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avslutande reflektioner ur boken "Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag." (RUNA 2006)

Författare och institution:
Kennert Orlenius (-); Airi Bigsten (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Religion och Livsfrågor, Nr 4 - 2006 s. 20 - 22
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den pedagogiska verksamheten är full av värden. Det som sker är värdefullt och viktigt för barns och ungdomars nuvarande och framtida liv. Därför är undervisning ett moraliskt projekt och frågor om yrkesetik fundamentala, hävdar Kennert Orlenius och Airi Bigsten i sin bok, ”Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag” (Runa 2006).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
värdegrund, gestalta värden
Postens nummer:
96993
Posten skapad:
2009-09-01 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007