transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevdokumentation - om textpraktiker i skolans värld

Författare och institution:
Ingela Andreasson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Maj Asplund Carlsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
ISBN:
978-91-47-01561-0
Antal sidor:
150
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
dokumentation, identitet, IUP, textanalys
Postens nummer:
96960
Posten skapad:
2009-08-31 20:21
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007