transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ice-walled-lake plains: Implications for the origin of hummocky glacial topography in middle North America

Författare och institution:
Lee Clayton (-); John W. Attig (-); Nelson R. Ham (-); Mark D. Johnson (Institutionen för geovetenskaper); Carrie E. Jennings (-); Kent M. Syverson (-)
Publicerad i:
Geomorphology, 97 ( 1-2 ) s. 237-248
ISSN:
0169-555X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap ->
Endogen geovetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Fysisk geografi
Nyckelord:
great-plains, canada, wisconsin, minnesota, landscape, wastage, moraine, sheet, usa
Postens nummer:
96945
Posten skapad:
2009-08-31 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007